بسمه تعالی

بودجه بندی کتاب اصول حسابداری 2            سال تحصیلی 90-89

مهر

هفته اول

یاد اوری مطالب اصول 1و اشنایی با مباحث اصول 2 صفحه 1تا11

هفته دوم

حل مسائل فصل اول تا صفحه 17و تدریس فصل دوم،صنوق و بانک تا صفحه 33

هفته سوم

تدریس دنباله فصل 2،مراحل تهیه صورت مغایرت،حل تمرینات خارج از کتاب

هفته چهارم

حل مسائل فصل. ارزشیابی از فصل اول و دوم. تدریس فصل سوم،حسابهای دریافتنی تا52

ابان

هفته اول

تدریس فصل سوم ،روشهای براورد مطالبات مشکوک تا صفحه 63،حل مسائل خارج از کتاب

هفته دوم

حل مسائل فصل سوم،ارزشیابی از فصل سوم

هفته سوم

تدریس فصل چهارم،اسناد تجاری تا صفحه 75

هفته چهارم

حل مسائل خارج از کتاب،رفع اشکال،حل نمونه سوال امتحان داخلی

اذر

هفته اول

تدریس کنترل اسناد دریافتنی صفحه 84و85وحل مسائل فصل چهارم

هفته دوم

ادامه حل مسائل فصل چهارم ،ارزشیابی فصل 4،حل سوال امتحان نهایی سال گذشته

هفته سوم

حل مسائل خارج از کتاب ،رفع اشکالات،اشنایی با داراییهای ثابت

هفته چهارم

تدریس فصل 5صفحه90،استهلاکات و انواع ان،حل مسائل خارج از کتاب

دی

هفته اول

ارزشیابی از فصل 5تا صفحه 102،حل سوالات امتحان نهایی سالهای گذشته

هفته دوم

دوره فصول و رفع اشکال

هفته سوم

امتحانات ترم اول

هفته چهارم

امتحانات ترم اول

بهمن

هفته اول

حل سوالات ترم اول،رفع اشکال،تدریس خروج دارائیهاصفحه102تا105

هفته دوم

تدریس ادامه فصل 5تاصفحه 114و حل مسائل خارج از کتاب

هفته سوم

حل مسائل فصل 5،تدریس فصل 6،بدهیهای جاری تا صفحه 129

هفته چهارم

ارزشیابی از فصل 5؛تدریس بدهیهای بلند مدت صفحه 130تا138و حل مسائل فصل 6

اسفند

هفته اول

حل مسائل خارج از کتاب،ارزشیابی فصل 6 ،تدریس فصل 7،کالای امانی تا صفحه 144

هفته دوم

تدریس مابقی فصل،حل مسائل فصل و حل مسائل خارج از کتاب

هفته سوم

تدریس فصل 8،دوایر تا صفحه 172،ارزشیابی از فصل 7

هفته چهارم

حل مسائل فصل 8 ،ارزشیابی از فصل 8،حل مسائل امتحان نهایی

فروردین

هفته اول

تعطیل رسمی

هفته دوم

تعطیل رسمی

هفته سوم

مروری بر دروس گذشته،تدریس فصل 9،شعب(به قیمت تمام شده)،حل مسائل خارج از کتاب

هفته چهارم

تدریس فصل 9،شعب(به قیمت تمام شده به علاوه چند درصد سود)،حل مسائل امتحان نهایی

اردیبهشت

هفته اول

تدریس فصل 9،شعب(به قیمت فروش)،حل مسائل کتاب،تدریس فصل 10،اعتبارات اسنادی

هفته دوم

حل مسائل فصل10،ارزشیابی از فصل 9

هفته سوم

تدریس فصل 11،صورتهای مالی،حل مسائل خارج از کتاب،ارزشیابی از فصل 10

هفته چهارم

حل مسائل فصل 11،رفع اشکال،حل نمونه سوالات نهایی سالهای گذشته

 

 تاريخ : شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ | ۹:۲۰ قبل از ظهر | نویسنده : غلامحسین پورآستانه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.